Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O školce - MŠ Benešova I (mateřská škola U Sluníčka)

Vloženo: 1. září 2021

O nás:

Naší mateřskou školu najdete v centru města. Účelovou budovu v Benešově ulici č.149/I obklopuje veliká zahrada, která je plně uzpůsobena pobytu dětí. Je vybavena čtyřmi krytými pískovišti a množstvím průlezek, skluzavek a houpaček. Od července 2019 dětem slouží moderní multifunkční herní plocha.

Jsme čtyřtřídní škola s vlastní modernizovanou kuchyní, která zajišťuje stravování i pro MŠ Benešova 149/II, MŠ Dačického, MŠ Malín a MŠ Benešova 7.

V 1. a 2. patře jsou 4 třídy s heterogenním složením dětí - sourozenci tak mohou být bez problémů umisťováni spolu. Všechny třídy jsou vybaveny účelovým nábytkem, který zcela vyhovuje potřebám dětí i učitelek. Děti si hrají s moderními hračkami a didaktickými pomůckami, třídy jsou vybaveny tablety s výukovými programy pro děti. Všem nastupujícím dětem umožňujeme pozvolný adaptační režim. Rodiče docházejících dětí se mohou se svými dotazy a přáními kdykoli obracet na učitelky, mohou navštívit třídu, popovídat si, pohrát si se svými dětmi v jiném prostředí.

 

Co chceme:
"S kamarády poznávám svět" - tak se jmenuje náš školní vzdělávací program. Proto se v maximální míře snažíme v průběhu celého dne vytvářet pro děti podnětné prostředí, tak aby děti byly spontánní, tvořivé a přitom získávaly poznatky z vlastní prožité zkušenosti. V programu navazujeme na kulturní dědictví města, ale vycházíme i z ročních období, národních tradic a zvyků, preferujeme rozvoj pohybových dovedností a estetického cítění. S dětmi s odloženou školní docházkou a s dětmi se SVP  pracujeme podle individuálních vzdělávacích plánů. Předškoláci během tzv. "projektových odpolední"  získávají a rozvíjejí kompetence potřebné pro úspěšný vstup do školy.

 

Vzhledem k pandemické situaci byla většina plánovaných akcí a aktivit zrušena, přesto se nám v loňském roce podařilo:

  • vypravit do 1. tříd 25 předškoláků
  • poznat historické centrum i okolí města cílenými vycházkami a výlety
  • pořídit zahradní kuchyňky a bagříky na písek
  • nově zastínit dvě pískoviště
  • vymalovat třídy a položit nové koberce
  • doplnit stávající pomůcky a hračky dalšími moderními prvky

 

Na co se děti mohou těšit od září do léta? (pokud bude příznivá epidemiologická situace)
Na vybavenou zahradu zastíněnou vzrostlými stromy, celoškolní "Podzimní tvoření" nebo "Dračí týden",  na tvořivou sérii v galerii GASK, tradiční setkání s Mikulášem, vánoční nadílku, v březnu před zápisem do ZŠ probíhá "Týden předškoláka" a navštěvujeme s dětmi první třídy, chystáme besedu s poradcem z pedagogicko psychologické poradny, připravujeme masopustní karnevalový rej, každoroční slet čarodějnic, dětskou zahradní slavnost, jarní setkání s rodiči, slavnostní šerpování předškolních dětí, organizujeme výlety po Kutné Hoře a okolí, společný výlet za poznáním nebo třeba i závěrečný slavnostní oběd předškolních dětí.

 

Uspořádání dne:

06:15 - 08:15   scházení děti, volné hry a činnosti, 
08:15 - 09,30   cvičení, svačina, řízené hry, činnosti a rozhovory
09,30 - 11:30   pobyt venku
11:30 - 14:30   oběd,odpočinek, předškolní děti příprava na školu, za příznivého počasí pobyt na zahradě
14:30 - 16.30   svačina, pohybové hry, zábavné činnosti dle volby dětí