Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ Dačického - U Hrádku

Mateřská škola Dačického - ŽABIČKY
 
Adresa:
Dačického náměstí 16, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Milena Schwarzová
Učitelka:
Jaroslava Lencová
Asistentka pedagoga: Radka Radoměřská
Provozní zaměstnanci:
Zuzana Hubalová
Telefon:
327 512 146
Email:
Provozní doba:
7:00 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy
 

Vize MŠ Dačického

Cílem je chránit zdraví dětí, starat se o jejich bezpečí, odstraňovat škodlivé vlivy a upravovat prostředí, ve kterém by se dětem dobře dařilo. Připravovat je, aby úspěšně zvládly vstup do základní školy, snažit se podporovat duševní vývoj dítěte, zvykat je kázni a soustředění.

Dílčími cíli jsou

doplňovat rodinnou výchovu a usnadnit dítěti životní cestu, podporovat individualitu dítěte

vycházet z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy čtyř ročních období-Jaro, Léto, Podzim a Zima

nově příchozím děti dát možnost postupně se adaptovat na nové prostředí za přítomnosti rodičů

spontánní a řízené činnosti prostřídávat tak, aby nedocházelo k přetěžování

děti vést k samostatnosti při stravování

dětem dát dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat

umožnit dětem účastnit se společných činností v malých i větších skupinách

pokud to děti potřebují, mít možnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, taktéž i možnost soukromí při osobní hygieně

volnost a osobní svoboda dětí v kolektivu je vyvážena určitou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád

třída je zaměřena na všestranný a rovnoměrný rozvoj dítěte ve všech vzdělávacích oblastech

časový plán i obsah vzdělávání jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s děním v přírodě i ve společnosti

velký důraz je kladen na hru-veškerá činnost musí být založena na zájmu dětí. Hra má velký význam pro vývoj a utváření osobnosti dítěte, je jediným způsobem učení v mateřské škole

Metody a formy vzdělávání naší škole

využívání prožitkového a kooperativního učení hrou

situační učení

spontánní sociální učení

aktivity spontánní i řízené (organizované pedagogem)

vzdělávání individuální a aktivní účast dítěte (pedagog dohlíží)

Fotografie - prostory naší školky

Vloženo: 7. února 2008

Jarní dílničky - Dominik - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 12:21

Platnost do: 21. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 15×

Adélka slaví - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 17. března v 10:57

Platnost do: 17. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 32×

Jarní vycházka - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 16. března v 12:41

Platnost do: 16. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 39×

Zvířátka a mláďátka - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 16. března v 12:37

Platnost do: 16. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 48×

Knížky - tvoření - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 9. března v 11:22

Platnost do: 9. dubna 2025 v 23:59

Zobrazeno: 54×

Pohádka v MŠ - Zlatovláska - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 7. března v 12:21

Platnost do: 7. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 55×

Pohádka - Budka - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 3. března v 10:18

Platnost do: 3. března 2024 v 23:59

Zobrazeno: 54×

Pohádky - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 2. března v 11:22

Platnost do: 2. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 58×

Tobiasek - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 1. března v 12:59

Platnost do: 1. března 2025 v 23:59

Knihkupectví - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 1. března v 12:49

Platnost do: 1. března 2025 v 23:59

Zobrazeno: 76×

Akce MŠ Dačického březen 2023

Milena Schwarzová

Vloženo: 17. února v 11:40

Platnost do: 17. února 2025 v 23:59

Zobrazeno: 116×

Karneval - Masopust - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 15. února v 12:55

Platnost do: 15. února 2025 v 23:59

Zobrazeno: 146×

Karneval - příprava - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 14. února v 10:11

Platnost do: 14. února 2025 v 23:59

Zobrazeno: 164×

Zimní tvoření a cvičení - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 9. února v 16:14

Platnost do: 9. února 2025 v 23:59

Zobrazeno: 97×

Sáňky jako nové - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 7. února v 12:48

Platnost do: 7. ledna 2025 v 23:59

Zobrazeno: 106×

Zimní vycházka - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 7. února v 12:40

Platnost do: 7. ledna 2025 v 23:59

Zobrazeno: 103×

Pohádka v MŠ Dačického ,,Popletená zimní pohádka" -Koloběžka

Milena Schwarzová

Vloženo: 2. února v 13:02

Platnost do: 2. února 2025 v 23:59

Akce únor v MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 30. ledna v 16:17

Platnost do: 30. ledna 2025 v 23:59

Zobrazeno: 87×

Sněhulákový karneval - MŠ Dačického

Milena Schwarzová

Vloženo: 25. ledna v 11:40

Zobrazeno: 146×