Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

  • Petra Matzová

Vloženo: 7. září 2020 v 14:44

 

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora si může zákonný zástupce stáhnout ze stránky http://www.materskeskoly.kh.cz/

Zápis do MŠ se uskuteční vždy mezi 2. 5. až 16. 5. daného roku s přijetím dítěte k docházce od 1. 9. příslušného roku.

Přesný termín zápisu dítěte do MŠ bude včas oznámen ředitelkou organizace na veřejném místě.

Formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze doručit následujícími způsoby:

1. Odevzdat osobně do vybrané MŠ.

2. Odeslat do datové schránky organizace 6drk47g.

3. Odeslat na e-mailovou adresu jednotlivých pracovišť mateřské školy s elektronickým podpisem nebo naskenovaným ručním podpisem zákonného zástupce, originál pak zákonný zástupce doručí osobně do vybrané MŠ.

4. Vhodit do schránky do vybrané mateřské školy v uzavřené obálce.

5. V nezbytném případě si zákonní zástupci formuláře pro přihlášení dítěte vyzvednou v papírové podobě na jednotlivých MŠ organizace.

 

Děti jsou přijímány podle platných kritérií vydaných ředitelkou organizace.

Pokud rodič podává žádost o přijetí dítěte do MŠ mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze v případě, že škola má volnou kapacitu.

 

 

Pavla Berková

ředitelka PO MŠ KH

Přílohy