Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

MŠ 17. listopadu - Sedmikráska

Mateřská škola 17.listopadu
 
Adresa:
17. listopadu 65, Kutná Hora
Zástupce ředitelky:
Jana Adamová Dis.
Učitelky:
Ivana Lelková
 
Iva Nekvindová
  Iva Kapková
  Radka Čiháková
  Klára Netíková
  Kateřina Dynterová
  Jana Matějková
Asistentky pedagoga: Věra Hulmanová
  Lucie Kurucová
  Aneta Seifertová
Asistent.pedag., školní asist.: Marcela Doležalová
Provozní zaměstnanci:
Ivana Nováková
  Nicolé Adamová
Telefon:
327 561 940
Email:
Provozní doba:
6:15 - 16:30 hodin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motto: Svět je barevný a voní
 

KONCEPCE ROZVOJE MATEŘSKÉ ŠKOLY 17.LISTOPADU – SEDMIKRÁSKY

Poslání

Naším cílem je dovést děti na konci svého předškolního období k získání všech předpokladů v oblasti psychické, fyzické i sociální samostatnosti, pro další rozvoj a učení.

Stručná vize MŠ

Podpora rozvoje pohybových a sportovních aktivit dětí

Umožnit netradiční pohybové aktivity s využitím tělovýchovného nářadí, náčiní, stavět na spontánních aktivitách dětí.

Ponechat dítěti dostatek prostoru v jeho pohybových aktivitách.

Zaměřit se na pohybovou zdatnost dětí a volit i náročnější pohybové aktivity.

Doplňovat školní zahradu o nové herní prvky.

Doplňovat třídy o nové sportovní pomůcky.

Podpora rozvoje hudebních aktivit dětí

Pracovat s hudebními nástroji a uplatňovat je ve všech denních činnostech.

Ponechat dítěti prostor i čas na jeho seznámení s nimi.

Využít hry na flétnu i k podpoře správného dýchání.

Podpora logopedie

Zajistit dostatek logopedických asistentů.

Pracovat dle dostupných metodik.

Více spolupracovat s logopedy i klinickými logopedy s SPC, v podpoře nápravy řeči u dětí

vytvořit prostory pro děti s OMJ.

Účastnit se kurzů podpory českého jazyka

Podpora projektových dnů i týdnů

Spolupracovat s institucemi.

Koncipovat výjezdové projektové dny tematicky zaměřené.

Přesunout výchovně vzdělávací proces do přírody, na zahradu MŠ v letních měsících.

Strategie dosažení cílů

Podporovat individualitu dítěte.

Akceptovat a vytvářet přiměřené podmínky pro děti s odlišným mateřským jazykem.

Uplatňovat klasické i moderní vzdělávací metody, alternativy ,,Začít spolu“, Montessori, Waldorfské školství…).

Rozvíjet slovní zásobu, vyjadřování.

Podporovat pohyb dítěte, jako nástroj jeho zdravého vývoje.

Spolupracovat s rodiči, jako partnery školy v aktivitách projektových dnů, týdnů, zapojit je do organizačních záležitostí.

Cíle mateřské školy

Rozvíjet osobnostní a citový vývoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na pohybové a sportovní aktivity, hudební aktivity, logopedickou podporu a připravit ho na vstup do jeho další životní etapy.

  Šťastné dítě – Šťastný rodič

Začínáme s úsměvem v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 1. září 2021 v 13:27

Zobrazeno: 739×

Začínáme - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 1. září v 15:19

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 319×

SEDMIKRÁSKA v Tylově divadle

Jana Adamová

Vloženo: 21. března v 12:02

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 862×

Policie v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 20. října v 15:40

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 203×

Pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 7. března v 12:20

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 1025×

Pohádka v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. dubna v 12:06

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 385×

Pohádka ptačí - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 11. května v 11:24

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 417×

Plavání -SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 15. listopadu v 5:54

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 94×

Plavání II. - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 21. listopadu v 18:38

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 64×

Plavání III - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 28. listopadu v 12:06

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 67×

Party show ke DNI DĚTÍ na zahradě MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 31. května v 14:49

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 395×

Party show III - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 1. června v 6:02

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 343×

Party show II DEN DĚTÍ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 31. května v 14:53

Zobrazeno: 433×

Odpoledne s rodiči - Sluníčka - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 27. dubna v 9:46

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 414×

Náš ŠVP se jmenuje ,,Svět je barevný a voní“.

Vloženo: 12. září 2011

Snažíme se , aby se dětem v MŠ líbilo, aby byly šťastné, aby poznávaly ,,svět“ ve všech jeho formách, podobách i barvách.

Naši PŘEDŠKOLÁCI - TABLO - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 1. června v 16:14

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 481×

Logohrátky v SEDMIKRÁSCE

Jana Adamová

Vloženo: 9. listopadu v 11:09

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 172×

Logohrátky II - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 9. listopadu v 17:49

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 136×

Kouzelník v MŠ - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 6. května v 16:52

Platnost do: 31. prosince v 23:59

Zobrazeno: 623×

Kouzelnice ,,AGNES" - SEDMIKRÁSKA

Jana Adamová

Vloženo: 10. října v 18:51

Platnost do: 30. června 2023 v 23:59

Zobrazeno: 203×